Εκθέματα 2018

CoupleTableSea

ΒALLOON FIRE – ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

www.balloon-fire.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

www.makwedding.gr

YIAKI

www.yiaki.gr

JIOULI S.A.

www.jiouli.com

PAPERPACK ΦΑΪΤΑΚΗΣ 

www.paper-pack.net

ΤΣΑΒΑΡΗΣ/ NOVAKER

www.novaker.gr

CAT IN THE HAT

www.catinthehat.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

www.babyurock.com

BABY WALKER

www.babywalker.gr

ΑΦΟΙ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε

www.afoi-georgiou.gr

 www.stefanageorgiou.gr

NUOVA VITA ΕΠΕ

www.nuovavita.gr

BINIATIAN

www.biniatian.gr

ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΡΙΛΑ Ο.Ε

www.tsirilas.gr

BEBE EN ROSE

 www.bebeenrose.gr

ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΥΓΑΛΑΚΗ

 facebook

FILIO DESIGN

  www.filio.gr

PALMA EMPORIO

 www.palmaemporio.gr

ΖΗΒΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

 www.zivas.eu