Εκθέματα 2017

CoupleTableSea

ΒALLOON FIRE – ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

www.balloon-fire.gr

OCEAN WAVE

www.oceanwave.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

www.makwedding.gr

YIAKI

www.yiaki.gr

JIOULI S.A.

www.jiouli.com

COMPLICE – STALO THEODOROU

www.complice-st.com

PAPERPACK ΦΑΪΤΑΚΗΣ 

www.paper-pack.net

ΤΣΑΒΑΡΗΣ/ NOVAKER

www.novaker.gr

CAT IN THE HAT

www.catinthehat.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

www.babyurock.com

VINTE LI/ ΚΟΝΤΕΣΗ

www.vinteli.gr

BABY WALKER

www.babywalker.gr

ΑΦΟΙ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε

www.afoi-georgiou.gr

 www.stefanageorgiou.gr

NUOVA VITA ΕΠΕ

www.nuovavita.gr

BINIATIAN

www.biniatian.gr

WEDDING GLAM – ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

www.weddingglam.gr