1

Πανελλήνιος δειγματισμός ειδών Γάμου & Βάπτισης.

Η μοναδική έκθεση στον Κλάδο, που συγκεντρώνει το 95% της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς.