Ο παρόν δικτυακός χώρος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Euroline Consulting EE.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους μας, διέπονται από το παρόν. Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεται τους κάτωθι όρους και δεσμεύεται από αυτούς.

Η Euroline Consulting EE διαχειρίζεται το δικτυακό αυτό τόπο, που αποτελεί πηγή πληροφόρησης για τους επισκέπτες του.

Η Euroline Consulting EE δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των δικτυακών χώρων τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών μας, και σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των παρεχόμενων, από τους δικτυακούς αυτούς τόπους, πληροφοριών.

Η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, τα σήματα και συναφείς νόμοι της ελληνικής επικράτειας προστατεύουν τον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων.

Απαγορεύεται ρητά η μερική ή ολική αναπαραγωγή ή χρήση του έργου που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, σε οποιαδήποτε μορφή του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Euroline Consulting EE.